گردش علمی

مباحثی در ارتباط با علوم تجربی

بیماری های ژنتیکی (بخش دوم)

دوستای خوبم،سلام؛

خوبین...؟خوبم...!!!این بار با یه بیماری دیگه که اسم جالبی داره...!!!

سندرم فریاد گربه

سندرم فرياد گربه از فقدان يا حذف بخش مهمي از مواد ژنتيك بازوي كوچك يكي از جفتهاي كروموزوم شماره 5 ايجاد مي شود. همچنين اين سندرم را سندرم لوژون نيز مي نامند. اين سندرم يك شرايط نادر ژنتيكي است. تقريبا 13 درصد ناشي از خطا در يكي از كروموزومهاي شماره 5 يكي از والدين است ، لذا كودكان بعدي يا وابستگان نيز مي توانند مبتلا باشند و در نتيجه هر دو والد اين كودكان بايد مشاوره ژنتيك شوند. گاهي اوقات كروموزوم شماره 5 دوم نيز درگير است. عقيده بر اين است كه دختران بيشتر از پسران به اين سندرم مبتلا مي شوند.
خصوصيات سندرم فرياد گربه:
مهمترين خصوصيت متمايز كننده سندرم كه درسال 1963 به وسيله متخصص ژنتيك ژروم لژيون مطرح شده است صداي شبيه به گربه، يكنواخت و بلند كودك است. اگر چه صدا به طور طبيعي همزمان با رشد كودك كاهش مي يابد ولي اغلب اين صدا تا بزرگسالي ادامه دارد.
علاوه بر گريه، خصوصيات ديگري نيز وجود دارد. هر كودك مبتلا همه خصوصيات را ندارد و آنهايي كه به طور متوسط مبتلا هستند، خصوصيات معدودي دارند.
خصوصيات شناسايي كننده اصلي:
 • گريه يكنواخت و ضعيف شبيه به فرياد گربه
 • سر كوچك (ميكروسفالي)
 • صورت گرد
 • فاصله زياد بين چشمها (هايپر تلوريسم)
 • پل بيني كوتاه
 • پيچيدگي پوست روي پلكهاي بالا
 • خطوط مشخص كف دست
 • سقف دهان بلند
 • چانه كوچك عقب رفته
خصوصيات صورت به هنگام نوجواني تغيير مي كند يعني پل بيني بالا مي رود و پيچيدگي پوست پلكهاي بالا وضوح خود را از دست مي دهد. سر كوچكتر از حد نرمال باقي مي ماند ولي خيلي قابل تشخيص نيست.
ساير خصوصيات يا مسائل پزشكي كه با افزايش سن ايجاد يا بيشتر مي شود:
 • آسيبهاي شنوايي خفيف
 • مسائل بينايي خفيف
 • لوچي چشم كه نسبتا شايع است
 • تون عضلاني پايين كه شايع است
مسائل باليني را مي توان به طور موفقيت آميزي با درمان هاي استاندارد پزشكي درمان كرد. برنامه هاي مداخله اوليه با استفاده از درمانهاي متنوع و روشهاي آموزشي براي گسترش رشد اجتماعي، عقلاني و بدني مي تواند به ميزان زيادي آينده كودك را بهبود بخشد.
برنامه هاي مداخله اوليه بايد شامل موارد زير باشد:
 • فيزيوتراپي
 • گفتار درماني
 • كار درماني
 • هماهنگي حسي
 • در صورت لزوم رفتار درماني
از آنجايي كه اكثر كودكان داراي اين سندرم، تأخير كلامي شديد را تجربه مي كنند و مسائل زبان و عدم ارتباط، ايجاد ناكامي و مسائل رفتاري مي كند، لذا گفتار درماني براي آنها ضروري است. كودكاني كه نمي توانند به درستي زبان را ياد بگيرند مي توانند از ابزارهاي الكترونيك ارتباطي استفاده كنند. اكثر كودكان دچار سندرم فرياد گربه نمي توانند به تنهايي از خود مراقبت كنند و به نظارت براي ادامه زندگي نياز دارند.
آموزش و پرورش:
كودكان دچار سندرم فرياد گربه در كشورهاي پيشرفته هم در كلاس هاي عادي و هم در كلاس هاي ويژه و پيش دبستاني شركت مي كنند. اگر چه شركت در مدرسه عادي براي همه بچه ها لازم است اما تصميم گيري در خصوص جايابي كلاس ويژه يا عادي مسئله مهمي است كه بستگي به رفاه اجتماعي و نوع قوانين كشور و دولت ها دارد. در كشورهاي جهان سوم مانند ايران اين پديده روند رو به تكويني را مي گذراند.
تحقيقات:
تحقيقات در گذشته بيشتر متمركز بر حوزه ژنتيك پزشكي بود و سعي در بررسي جنبه هاي رفتاري و رشدي اين سندرم داشت. تحقيقات ژنتيك اخير معطوف به شناسايي محل ژنهاي اساسي مسؤول خصوصيات مختلف اين سندرم است. مكانهاي ژن گريه و ساير خصوصيات در روي نوارهاي جداگانه كروموزوم 5 شناسايي شده است.
تحقيقات بر روي حوزه رفتاري هنوز در حال كار بر روي تعيين و توصيف خصوصيات رشدي و رفتاري مختلف مشخصه اين سندرم است. متخصصين رشد همراه با متخصصين ژننتيك با يكديگر تلاش مي كنند تا نحوه تأثير توالي هاي مختلف ژنتيكي كه روي رشد و خصوصيات رفتاري تأثير مي گذارد را تبيين كنند. اميدواريم كه در آينده شاهد نتايج مؤثر و مفيد بيشتري جهت تسهيل زندگي اين كودكان باشيم .

 تا بعد خداحافظ...

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم تیر ۱۳۸۹ساعت 13:3  توسط سمیه عبدالملکی  | 

...!!

تمام پنجره های رو به آسمان باز استِ

اما...

راه رسیدن به آن هنوز یک راز است... .

+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم خرداد ۱۳۸۹ساعت 20:53  توسط سمیه عبدالملکی  | 

بیماری های ژنتیکی(بخش اول)

هانتینگتون(HD):

M.P مرد 45 ساله‌ای است که در ابتدا با کاهش حافظه و قدرت تمرکز مراجعه کرد. با زوال عملکرد هوشی در طی سالهای بعد ، او دچار حرکات غیر ارادی انگشتان دست و پا و نیز حرکات کج و معوج صورت و لبها شد. او از وضعیت خودآگاه و افسرده بود. او قبلا سالم بود و سابقه ابتلای مشابهی در بستگان خود نداشت. والدینش در دهه پنجم عمر خود در یک سانحه رانندگی جان سپرده بودند. M.P یک دختر سالم داشت. پس از ارزیابی وسیع ، متخصص و داخلی اعصاب ، وضعیت M.P را بیماری هانتیگتون تشخیص داد

علت بیماری

هانتینگتون ، نوعی اختلال تحلیل برنده عصبی اتوزومی غالب است که در تمام نژادها به چشم می‌خورد و به علت جهشهایی در ژن HD ایجاد می‌شود.

بیماریزایی

فرآورده ژن HD ، یعنی هانتینگتون در همه جا بروز می‌یابد. عملکرد این ژن ناشناخته مانده است. جهشهای بیماریزا در HD ، معمولا ناشی از بسط یک توالی تکراری CAG رمزگردانی کننده پلی‌گلوتامین در اگزون 1 می‌باشند. اللهای طبیعی HD ، حدود 10 تا 26 تکرار CAG دارند، در حالی که اللهای جهش یافته واجد بیش از 36 تکرار می‌باشند.

تقریبا 3 درصد بیماران در نتیجه بسط تکراری CAG جدید دچار هانتینگتون می‌شوند، در حالی که 97 درصد الل HD جهش یافته‌ای را از یک والد مبتلا به ارث می‌برند. بروز هانتینگتین جهش یافته موجب اختلال عملکرد نورونی ، آتروفی فراگیر مغز ، تغییرات در سطوح گیرنده‌های عصبی و تجمعات هسته‌ای و سیتوپلاسمی نورون‌ها می‌شود، سرانجام باعث مرگ نورونی می‌گردد.

فنوتیپ و سیر طبیعی

سن بیمار در شروع بیماری ، نسبت عکس با تعداد تکرارهای CAG در HD دارد ، افرادی که بیماری آنها در بزرگسالی تظاهر کرده است، معمولا 40 تا 55 تکرار دارند، در حالی که افراد دچار بیماری با تظاهر در نوجوانی بیش از 60 تکرار دارند. از آنجا که طول تکرار CAG رابطه عکس با سن تظاهر دارند، افرادی که جهش از پدرشان به ارث برده‌اند، در معرض خطر افزایش یافته ابتلا به بیماری با تظاهر زودرس می‌باشند.

تقریبا 80 درصد بیماران نوجوان ، ژن HD جهش یافته را از پدر به ارث می‌برند. تقریبا 3/1 بیماران با اختلالات روانی تظاهر می‌کنند. 3/2 با ترکیبی از اختلالات شناختی و حرکتی مراجعه می‌کنند. هانتینگتون با اختلالات پیشرونده حرکتی ، شناختی و روانی مشخص می‌شود. اختلالات حرکتی شامل حرکات ارادی و نیز غیرارادی می‌شوند. در ابتدا این حرکات به میزان ناچیزی در فعالیتهای روزانه مداخله می‌کنند، اما با پیشرفت بیماری ، عموما ناتوان‌کننده می‌شوند.

کره که در بیش از 90 درصد بیماران وجود دارد، شایع‌ترین حرکت غیرارادی است. کره با پرشهای غیرتکراری و غیردوره‌ای که بطور ارادی قابل سرکوب کردن نیستند، مشخص می‌شود. اختلالات شناختی ، در اوایل سیر بیماری آغاز می‌گردد و بر تمام جنبه‌های شناخت تاثیر می‌گذارد. زبان معمولا دیرتر از سایر اعمال شناختی درگیر می‌شود.

اختلالات رفتاری که معمولا در مراحل دیررس‌تر سیر بیماری بروز می‌کنند عبارتند از: مهار گسیختگی اجتماعی ، خلق تهاجمی ، خشم ناگهانی ، بی‌تفاوتی ، انحراف جنسی و افزایش اشتها. تظاهرات روانی که می‌تواند در هر زمانی از سیر بیماری ایجاد شوند، شامل تغییرات شخصیتی و اسکیزوفرنی می‌باشند.

اداره بیمار

در حال حاضر ، هیچ درمان علاج دهنده‌ای برای بیماری هانتینگتون وجود ندارد. درمان بر مراقبت حمایتی و نیز اداره دارویی مشکلات رفتاری و عصبی متمرکز است.

خطر توارث

هر یک از فرزندان فردی مبتلا به هانتینگتون ، به احتمال 50 درصد نوعی الل HD جهش یافته را به ارث می‌برد. بجز الل‌های دارای نفوذ ناکامل ، تمام فرزندان به ارث برنده الل جهش یافته HD ، در صورتی که عمر طبیعی داشته باشند، دچار هانتینگتون خواهند شد.
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 19:1  توسط سمیه عبدالملکی  | 

با خدا حرف بزن!!!

 

تصمیم بگیر در روز دست کم یک کار خوب انجام بده
گرچه چند بار ، یا به تعداد بی شمار نباشد.
هر صبح با خداوند حرف بزن و از او بپرس:
«امروز چه کار خوبی می توانم انجام دهم؟»
او به تو پاسخ می دهد و راهنماییت می کند
چون او در وجود توست.
و تو با درخواست از او ، او را در خود زنده می کنی
او ممکن نیست بدون اینکه خواسته شود ، خود را آشکار سازد.
خداوند به وسیله ی روحت که راهنمای واقعی تو در زندگی ست
با تو حرف خواهد زد.
از خدا بخواه ، با خدا صحبت کن ، با خدا راز و نیاز کن
و تو منشأ معجزات زیادی خواهی شد.
تا آخرین روز زندگیت ، در روز دست کم یک عمل خوب انجام بده.
اگر تمام ۶ میلیارد انسان ساکن بر روی زمین
یک عمل خوب در روز انجام دهند ، چه سیاره ای خواهد شد !

«رابرت مولر»

+ نوشته شده در  جمعه سی ام مرداد ۱۳۸۸ساعت 22:23  توسط سمیه عبدالملکی  | 

کم خونی

عارضه كم خوني زماني بروز مي‌كند كه خون فاقد هموگلوبين كافي است. هموگلوبين به گلبول‌هاي قرمز خون در حمل اكسيژن از ريه‌ها به تمام اندام‌هاي بدن كمك مي‌كند.  كم خوني انواع مختلفي دارد كه هر كدام به دلايل مختلف بروز مي‌كنند و به اختصار در ذيل معرفي شده‌اند: 1 - كم خوني ناشي از فقر آهن (IDA): اين نوع كم خوني از شايعترين انواع اين بيماري است. فقر آهن زماني بروز مي‌كند كه بدن فاقد آهن كافي است. بدن براي ساختن هموگلوبين به آهن نياز دارد. اين حالت معمولا در اثر از دست دادن خون به دليل مشكلاتي همچون عادت ماهانه طولاني و سنگين، زخم‌هاي داخلي، پوليپ‌هاي روده يا س دوره بارداري نيز عدم وجود آهن كافي براي مادر و جنين موجب كم خوني از نوع فقر آهن مي‌شود. بدن مي‌تواند با مصرف مود غذايي مانند گوشت گاو، صدف‌هاي خوراكي، اسفناج، عدس، سيب زميني كباب شده با پوست و تخمه گل آفتابگردان، آهن مورد نياز خود را به دست آورد. 
2- كم خوني مگالوبلاستيك يا فقر ويتامين: اين نوع كم خوني معمولا در اثر كمبود فوليك اسيد يا ويتامين B-12 بروز مي‌كند. اين ويتامين‌ها به بدن در سالم نگهداشتن خون يا سيستم عصبي كمك مي‌كنند. در اين نوع كم خوني، بدن گلبول‌هاي قرمز خوني توليد مي‌كند كه نمي‌توانند اكسيژن را به خوبي تحويل دهند.
قرص‌هاي مكمل حاوي فوليك اسيد مي‌توانند اين نوع كم خوني را درمان كنند. فوليك اسيد را همچنين مي‌توان از مصرف دانه‌ها و بنشن‌ها، مركبات و آب ميوه‌ها، سبوس گندم و ساير غلات، سبزيجات برگ پهن و سبز تيره، گوشت طيور، صدف و كبد به دست آورد.
گاهي اوقات ممكن است يك متخصص نتواند تشخيص دهد كه علت اين بيماري كمبود ويتامين B-12 است. اين حالت معمولا در افراد مبتلا به كم خوني وخيم بروز مي‌كند كه در حقيقت نوعي بيماري خود ايمني است. عدم دريافت ويتامين B-12 كافي مي‌تواند موجب كرخي و بي‌حسي دست‌ها و پاها، مشكلات در راه رفتن، از دست دادن حافظه و مشكلات بينايي شود. نوع درمان بستگي به عامل مولد بيماري دارد، اما به هر حال مصرف ويتامين B-12 ضروري است.
3- بيماري‌هاي نهفته: بيماري‌هاي خاصي وجود دارند كه مي‌توانند به توانايي بدن در توليد گلبول‌هاي قرمز خوني آسيب برسانند. براي مثال، افراد مبتلا به بيماري‌هاي كليوي به ويژه بيماراني كه دياليز مي‌شوند در معرض ابتلا به كم خوني قرار دارند. كليه‌هاي اين بيماران قادر به ترشح هورمونهاي كافي براي توليد گلبول‌هاي خوني نبوده و در هنگام دياليز نيز آهن از دست مي‌دهند.
4- بيماري‌هاي خوني ارثي: اگر در خانواده سابقه بيماري خوني وجود داشته باشد، احتمال ابتلا به آن در افراد ديگر نيز افزايش مي‌يابد. يكي از امراض خوني ارثي كم خوني گلبول‌هاي داسي شكل است. به جاي توليد گلبول‌هاي قرمز خوني طبيعي كه به راحتي درون رگ‌هاي خوني حركت مي‌كنند، گلبول‌هاي داسي شكل حركت سختي داشته و داراي لبه‌هاي خميده هستند. اين گلبول‌ها نمي‌توانند در رگ‌هاي خوني ظريف به آساني حركت كنند و در نتيجه مسير رسيدن خون به اعضاي بدن را مسدود مي‌كنند. بدن گلبول‌هاي قرمز داسي شكل را نابود مي‌كند، اما نمي‌تواند با سرعت كافي انواع طبيعي و سالم جديدي را توليد كند. اين امر موجب بروز كم خوني مي‌شود نوع ديگري از كم خوني ارثي تالاسمي است. تالاسمي زماني بروز مي‌كند كه بدن ژن‌هاي ويژه‌اي را از دست مي‌دهد و يا ژن‌هاي غير طبيعي مختلف از والدين به كودك ارث مي‌رسد كه به نحوه توليد هموگلوبين تاثير منفي مي‌گذارند.
5- كم خوني آپلاستيك: نوع نادري از كم خوني است و زماني بروز مي‌كند كه بدن به اندازه كافي گلبول قرمز توليد نمي‌كند. از آنجا كه اين امر بر گلبول‌هاي سفيد نيز تاثير مي‌گذارد، از اين خطر بالاي بروز عفونت‌ها و خونريزي‌هاي غير قابل توقف مي‌شود. اين حالت دلايل مختلفي دارد كه عبارتند از: الف - روش‌هاي درماني سرطان‌ها (پرتودرماني و شيمي درماني)
ب- قرار گرفتن در معرض مواد شيميايي سمي (مانند مواد مورد استفاده در برخي حشره‌كش‌ها، رنگ و پاك كننده‌ها و شوينده‌هاي خانگي)
پ ـ برخي داروها (مانند داروهاي مخصوص درمان روماتيسم مفصلي)
ت- بيماري‌هاي خود ايمني (مانند لوپوس)
ث - عفونت‌هاي ويروسي كه بر تراكم استخواني تاثير مي‌گذارد.
نوع درمان بستگي به ميزان حاد بودن كم خوني دارد. اين بيماري را مي‌توان با تعويض خون، مصرف دارو و يا پيوند مغز استخوان درمان كرد. كم خوني براي پيشرفت در بدن به گذر زمان احتياج دارد. در آغاز ممكن است هيچ علايمي بروز نكند و يا علايم بيماري بسيار خفيف باشد، اما با پيشرفت بيماري مي‌توان شاهد علايمي چون خستگي، ضعف، عدم توانايي در كار و تحصيل، كاهش دماي بدن، پريدگي رنگ پوست، ضربان قلب سريع، كوتاهي تنفس‌ها، درد سينه، سرگيجه، تحريك پذيري، كرخي و سردي دست‌ها و پاها و سردرد بود. تشخيص اين بيماري با انجام يك آزمايش خون امكانپذير است. در صورت مثبت بودن جواب آزمايش و ابتلا به كم خوني انجام آزمايشات ديگري نيز براي تشخيص نوع آن ضروري است. انتخاب نوع درمان كم خوني بستگي به علت بروز آن دارد. براي مثال، نحوه درمان كم خوني گلبول‌هاي داسي شكل با نحوه درمان كم خوني ناشي از رژيم غذايي فاقد آهن يا فوليك اسيد متفاوت است. از اين رو براي كشف بهترين روش معالجه بايد به متخصص مربوطه مراجعه كرد.
به روش‌هاي گوناگون مي‌توان مانع از بروز برخي انواع كم خوني شد كه مجموعه‌اي از آنها در زير آمده است؛
1- مصرف غذاهاي حاوي آهن زياد از جمله گوشت قرمز، ماهي، مرغ، تخم‌مرغ، ميوه‌هاي خشك شده، عدس و لوبيا، سبزيجات سبز برگ پهن مانند اسفناج، كلم و يا غله‌هاي حاوي آهن غني شده.
2- مصرف مواد خوراكي كه جذب آهن را در بدن افزايش مي‌دهد مانند آب پرتغال، توت فرنگي، كلم و يا ساير ميوه‌ها و سبزيجات حاوي ويتامين C.
3- خودداري از نوشيدن قهوه و چاي همراه با وعده‌هاي غذايي چرا كه اين نوشيدني‌ها جذب آهن در بدن را دشوار مي‌كند.
4- كلسيم جذب آهن را مشكل مي‌كند لذا براي به كار گرفتن بهترين روش براي مصرف كلسيم به ميزان مناسب و كافي با پزشك متخصص بايد مشورت كرد.
5- اطمينان از مصرف كافي فوليك اسيد و ويتامين B-12 در رژيم غذايي
6- مشاوره با پزشك براي خوردن قرص‌هاي مكمل آهن چرا كه مصرف اين قرص بدون مشورت با فرد متخصص صحيح نيست. اين قرص‌ها در دو نوع فروس و فريك ارايه مي‌شوند. جذب فروس در بدن بهتر صورت مي‌گيرد اما اثرات جانبي مانند تهوع، استفراغ و اسهال در پي دارد با اين حال اين اثرات جانبي را مي‌توان با كمك برخي اقدامات كاهش داد، از آن جمله اينكه ابتدا با نيمي از دوز تجويز شده شروع كرد و به تدريج آن را به دوز كامل رساند. قرص را در دوزهاي تقسيم شده مصرف كرد. قرص را همراه با غذا مصرف كرد و اگر نوعي از قرص آهن مشكلاتي ايجاد مي‌كند با متخصص مربوطه براي مصرف نوع ديگر مشورت كرد.
7- زناني كه باردار نبوده اما در سن بارداري قرار دارند بايد هر 5 تا 10 سال يكبار آزمايش كم خوني بدهند. اين امر حتي در شرايط سلامت بايد صورت گيرد. انجام اين آزمايش‌ها بايد از زمان نوجواني آغاز شود.
8- همچنين زناني كه باردار نيستند و در سن بارداري قرار دارند در صورت داشتن علايمي چون عادت ماهانه شديد و طولاني، مصرف آهن كم و يا تشخيص قبلي ابتلا به كم خوني بايد هر سال آزمايش خون بدهند. اكثر افراد از طريق يك رژيم غذايي سالم و منظم مي‌توانند از غذاهاي سرشار از آهن استفاده كنند اما برخي افراد نمي‌تواند آهن كافي بدست آورند كه مهمترين اين افراد دختران نوجوان و زنان در سن بارداري هستند كه يا در هر عادت ماهانه خون زيادي را از دست مي‌دهند يا بيش از يك بچه دارند و يا از IUD استفاده مي‌كند.
كودكان نوپا و زنان باردار نيز در اين گروه هستند. اين افراد بايد به طور دوره‌اي آزمايش كم خوني بدهند و در صورت فقر آهن حتما بايد با مشورت پزشك از مكمل‌هاي آهن استفاده كند كه نحوه درمان مشكل آنها بر عهده پزشك است.
رطان روده بروز مي‌كند. همچنين، رژيم غذايي فاقد آهن كافي مي‌تواند منجر به بروز اين حالت شود.
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم تیر ۱۳۸۸ساعت 20:4  توسط سمیه عبدالملکی  | 

آيا مي دانيد ...!!

سلام

آیا میدانید شیشه به ظاهر جامد به است ولی مایعی است که با سرعت بسیار کند حرکت میکند .

 • ایا میدانید رادیم گرانترین فلز است .
 • ایا میدانید تمامی فلزات بجز آنتیموان و بیسموت در مواقع انجماد حجمشان کاهش می یابد.
  ایا میدانید استرانسیم از بقایای موجودات دریایی به دست می آید.
  ایا میدانید کادمیم فلزی سمی است که در ساخت باطری های خشک کاربرد دارد.
  ایا میدانید گالیم در دمای 30 درجه مایع می شود.
  ایا میدانید اکسید کروم در ساخت نوار کاست و فیلم ویدئو استفاده می شود.
  ایا میدانید لیتیم در جامد کردن روغن های صنعتی کاربرد دارد.
 • ایا میدانید جرم هريك از سياهچاله ها بين 1 ميليون تا 1 بيليون جرم خورشيدي است.
 • ایا میدانید بيشترين درجه حرارت ثبت شده برای انفجار بمب هيدروژني 100,000,000K است.
  ایا میدانید كمترين درجه حرارت ثبت شده برای نقطه ي جوش هليوم 273- C است.

 • ایا میدانید اب داغ زود تر از اب سرد يخ ميزند.
 • ایا میدانید ميشود اب را در يک ليوان کاغذی بجوش اورد. (بدون سوختن ليوان) 
 • ایا میدانید نانولوله‌ها ساختارهاي كربني 100 برابر قويتر از فولاد دارند.
  ایا میدانید وزن نانولوله‌ها يك ششم وزن فولاد است.
  ایا میدانید نسبت استحكام به وزن درنانولوله‌ها 600 برابر بيشتر از فولاد است.
  ایا میدانید نانولوله‌ها ميتوانند عايق، نيمه هادي و يا هادي باشند.
 • ایا میدانید دانشمندان يك عنصر فوق سنگين با عدد اتمي 118 یافتند كه كسري از ثانيه پايدار است.
 • ايا ميدانيد سختي آب مشابه سختي بتن است .
 • ايا ميدانيد تنها چيزي كه در اسيد حل نمي‌شود الماس است و فقط خيلي زياد آن را از بين مي‌برد.
+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۸۸ساعت 12:54  توسط سمیه عبدالملکی  | 

آ س پ ر ی ن !!!!!!!

مسکن ها قادرند درد را در منبع يا در مکاني بالاتر، در مسير ادراکي، در دستگاه اعصاب مرکزي متوقف کنند.در حالي که مسکن ها که بر دستگاه اعصاب مرکزي عمل ميکنند داراي عوامل بسيار قدرتمند مانند : "مورفين" هستند اکثرا مسکن هاي معمولي بر اندام هاي پيراموني دستگاه عصبي عمل کرده و به عنوان داروهاي ضدالتهاب غير استروبيدي NSAIDS رده بندي ميشوند.

اين گروه شامل استيل ساليسيليک اسيد (SAS) که اولين بار در 1897 توسط فکيلس هونمان توليد شد و دو سال بعد "آسپرين" نام گرفت و برخي دستاورد هاي جديد مانند: "ايبو پروفين" و "پاراستامول" است. اين دارو ها زيست سنتز پروستاگلاندين ها يعني گروهي از هورمون ها ي موضعي درگير در فرآيندهاي مختلف از جمله التهاب را هدف قرار ميدهند. آسپرين با جلوگيري از دو گونه آنزيم سيکلواکسيژناز نه تنها از سنتز پروستاگلاندين ها بلکه از ترمبوکسانهاي لخته کننده خون نيز جلوگيري ميکنند . بنابراين آسپرين اثر ها و عوارض جانبي فراوان دارد که برخي مطلوب مانند:جلوگيري از لخته شدن خون، پيشگيري از حمله هلي قلبي و جلوگيري از بروز برخي سرطان ها و برخي نامطلوب مانند: صدمه معده و کليه ها است.

+ نوشته شده در  شنبه نهم خرداد ۱۳۸۸ساعت 15:55  توسط سمیه عبدالملکی  | 

نمونه سوالات ترم دوم علومتجربی ، دوم راهنمایی

 1 - عبارت های زیر را با کلمه ی مناسب کامل نمایید  

ابرهاي .............معمولا در ارتفاع بالا تشکيل مي شوند وباران  ندارند.

واحد اندازه گيري نيرو............نام دارد.

کرم شبتاب انرژي ................را به نوراني تبديل مي کند.

نيرويي که مانع ادامه حرکت اجسام مي شود نيروي .............نام دارد

   2-صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را مشخص کنید. 

بيشتر آب شيرين ذخيره شده در روي زمين به شکل يخ است (          )

ماسه سنگ جزء سنگهاي نفوذ پذير است (        

عروس دريايي و شقايق دريايي داراي لوله گوارش هستند (         )

کرم کدو از انواع کرمهاي لوله اي است (        )

   3-گزینه ی صحیح را انتخاب نمایید.

كدام يك از فلزات زير آلياژ است؟

الف) آهن           ب) طلاي زینتی                ج)روی                د) مس

كدام يك از گياهان زير از رويش هاگ به وجود مي آيند؟ 
الف)نخود           ب) چنار                            ج) خزه               د)كاج

كدام يك از مواد زير نقطه ي ذوب معين دارد؟
الف)مس            ب) شكلات                       ج)قير                 د) شيشه

توتیا مربوط به کدام گروه جانوران است؟

الف) کیسه تنان   ب) خارپوستان                 ج) حشرات         د)  اسفنجها

 4- قانون پايستگي انرزي را بيان کنيد 

5- اسفنج ها چگونه تغذیه می کنند؟

6- وظيفه اسکلت داخلي چيست؟

7- فایده ی پر در پرندگان چیست؟

8- انواع باکتریها را از نظر تهیه غذا نام ببرید.

9- دو وظیفه مهم ساقه را بنویسید.

10- مراحل بیماری میکروبی را نام ببرید؟

11- چرا ویروس ها انگل اجباری هستند؟

12- برای هریک از تبدیل انرژیهای زیر یک مثال بیاورید.

الکتریکی به مکانیکی :.................الکتریکی  به نورانی و گرمایی:....................

13- مفاهیم علمی زیر را تعریف کنید.

حلال: ...................................................................................................................

ویروس: ................................................................................................................

نیروی مغناطیسی: ...............................................................................................

14- ویژگیهای قارچ ها را بیان کنید.

!!موفق باشید!!

+ نوشته شده در  شنبه دوم خرداد ۱۳۸۸ساعت 19:19  توسط سمیه عبدالملکی  | 

تغذیه دانش آموزان در فصل امتحانات

 تغذیه دانش آموزان در فصل امتحانات

سلام ؛ حالا که به فصل امتحانای شما دانش آموزای گل نزدیک میشیم ، من هم یه مطلب در این مورد براتون میذارم ..

بسیاری از دانش‌آموزان روزهای پیش از امتحان را تا حد امکان به مطالعه می‌پردازند و تصور می‌کنند که غذا و استراحت مانع مطالعه می‌شود، در صورتی که با تغذیه صحیح می‌توان بازده فکری را افزایش داد. به کارگیری نکات و توصیه‌های زیر توان شما را برای یادگیری بهتر و موفقیت در امتحانات افزایش می‌دهد.

در زمان کار یا مطالعه غذا نخورید و برای این کار زمان خاصی را در نظر بگیرید تا با آرامش بیشتری غذا بخورید، در عین حال از مصرف زیاد شیرینی و تنقلات خودداری کنید. این خوراکی‌ها ممکن است در نگاه اول انرژی‌زا به نظر برسد اما باید توجه داشت که این قابلیت در آنها بسیار کم دوام است و پس از مدتی احساس خستگی بیشتری به شما خواهد داد.

• بررسی‌های دانشمندان نشان می‌دهد که غذاهای نشاسته‌ای مانند ماکارونی، برنج و نان به دلیل تاثیر در کیفیت خواب در شب امتحان مفید است.

• در صبح روز امتحان نیز بهتر است به منظور افزایش کارایی مغز، از مواد سرشار از پروتئین یا سرشار از فیبر مانند تخم‌مرغ، نان تست با عسل یا برشتوک استفاده شود.

• کارشناسان تغذیه به دانش آموزانی که اضطراب زیادی دارند و نمی‌توانند صبحانه مفصل بخورند ، توصیه می‌کنند از موز و مقداری کشمش استفاده کنند.

• بعضی از دانش‌آموزان به دلیل اضطراب زیاد امتحانات خود را خراب می‌کنند، بنابراین بهتر است برای مقابله با این اضطراب از غذاهای مناسب استفاده کنند. بعضی از سبزی‌ها از قبیل ریحان، نعنا، کاهو و سیب در کاهش اضطراب بسیار مفید است.

• خوردن نان و پنیر و گردو یا تخم‌مرغ یا یک ظرف عدسی در روز امتحان کمک می‌کنند تا در طول امتحان آرام باشید. همچنین خوردن عسل و نوشیدنی‌های حاوی عسل در کاهش اضطراب بسیار موثر است.

• خوردن جگر، گوشت و ماهی کمک زیادی به کاهش اضطراب می‌کند زیرا کم‌خونی نیز یکی از دلا یل کاهش یادگیری و تمرکز است.

• خوردن آجیل مغزدار از قبیل بادام، کشمش، فندق، گردو و نخودچی که سرشار از منیزیم بوده و کمبود آن یکی از علل کاهش یادگیری است.

• از خوردن زیاد شیرینی‌ها، چیپس، نمک، تخمه، غذاهای چرب و انواع نوشیدنی‌های گازدار در شب امتحان خودداری کنید زیرا اینها نمی‌گذارند در شب امتحان خواب راحتی داشته باشید.

• در ساعات مطالعه از خوردن ماست ترش و دوغ ترش بپرهیزید و خوردن روزانه شیر و همچنین ماست شیرین را فراموش نکنید.

• در ايام امتحان، بيشتر مواظب سلامت خود باشيد تا در معرض سرماخوردگي، گرمازدگي، مسموميت‌هاي غذايي و اختلالات هضم قرار نگيريد و از خوردن غذا، بيرون از خانه جدا خودداري كنيد. غذاي خود را خوب بجويد و آرام ميل كنيد.

• در طول روز (اما نه همراه غذا) آب كافي بياشاميد (بيش از نيم ساعت پیش از غذا و يكي دو ساعت پس از غذا اشكالي ندارد). آشاميدن آب و نوشيدني‌ها در وسط غذا سبب اختلال هضم و ايجاد نفخ مي‌شود.

• در زمان كار يا مطالعه غذا نخوريد و براي‌ ‌غذا خوردن زمان خاصي را در نظر بگيريد تا با آرامش بيشتري غذا بخوريد‌.

• برخلاف تصور عموم، مطالعه و درس خواندن نياز بدن‌ ‌به انرژي را افزايش نمي‌دهد، بنابراين استفاده بيش از حد از مواد غذايي بسيار شيرين و پر چرب در طول دوران امتحانات نه تنها مفيد نيست بلكه سبب افزايش وزن و بروز چاقي‌ ‌مي‌شود.

• صبحانه غذاي اصلي است، ناهار و شام را كمي مختصرتر بخوريد اما صبحانه را كامل‌تر ميل كنيد.

• مصرف روزانه يك ليوان شير‌ ‌براي ايجاد آرامش در طول دوران آمادگي براي امتحان موثر است.

• در موقع مطالعه از خوردن انواع تنقلات خودداري كنيد.

• مصرف سبزي‌هاي تازه (البته بعد از ضد عفوني كردن) و ميوه‌هاي تازه توصيه مي‌شود.

• اگر در صبحانه پنير مي‌خوريد، بهتر است آن را همراه گردو ميل كنيد.

• ماست و دوغ ترش، خواب آور است اما خوردن ماست شيرين اشكالي ندارد.

• از خوردن قهوه و چاي پر رنگ، خودداري كنيد ولي چاي كم‌رنگ مفيد است.

• تغذيه متعادل و متنوع شامل غلات، انواع سبزي، لبنيات، گوشت و ميوه‌ها سبب كاهش استرس امتحان مي‌شود.

• اگر احساس خستگي مي‌كنيد، كمي استراحت كنيد. انسان در موقع خستگي احتياج به استراحت دارد نه محرك، بنابراین مصرف قهوه به منظور بيدار ماندن توصيه نمي‌شود.

موفق باشید

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 18:44  توسط سمیه عبدالملکی  | 

گنجشک و خدا

 

گنجشک و خدا:

روزها گذشت و گنجشک به خدا هیچ نگفت.
فرشتگان سراغش را از خدا می گرفتند و خدا هر بار به فرشتگان اینگونه می گفت:
"می آید...من تنها گوشی هستم که غصه هایش را می شنود و یگانه قلبی ام که دردهایش در خود نگه می دارد"
و سر انجام گنجشک روی شاخه ای از درخت دنیا نشست
فرشتگان چشم به لبهایش دوختند..
گنجشک هیچ نگفت و خدا لب به سخن گشود:
"با من بگو از آنچه سنگینی سینه توست"
گنجشک گفت:"لانه کوچکی داشتم آرامگاه خستگی هایم بود و سر پناه بی کسی ام تو همان را هم از من گرفتی
این توفان بی موقع چه بود؟
چه می خواستی از لانه محقرم؟
کجای دنیای تو را گرفته بود؟"
و سنگینی بغض راه بر کلامش بست.

سکوتی بر عرش طنین انداز شد.
فرشتگان همه سر به زیر انداختند.
خدا گفت:"ماری در راه لانه ت بود.
خواب بودی باد را گفتم تا لانه ات را واژگون کند
آن گاه تو از کمین مار پر گشودی."
گنجشک خیره در خدایی خدا مانده بود.
خدا گفت:"و چه بسیار بلاها که به واسطه محبتم از تو دور کردم و تو ندانسته به دشمنی ام بر خواستی"
اشک در دیدگان گنجشک نشسته بود.
ناگاه چیزی در درونش فرو ریخت.
های های گریه هایش ملکوت خدا را پر کرد.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 21:50  توسط سمیه عبدالملکی  | 

مطالب قدیمی‌تر